تجهیزات اندازه گیری دما

ترموکوپل

img
  • بازدید : 568 بار

  • مجموعه: ابزار دقیق

  • زیرمجموعه: تجهیزات اندازه گیری دما

ترموکوپل

ترموکوپل یا ترموکوبل از جمله روش های تولید برق از دو فلز ناهمگون است. در این روش دوسر سیم های فلزی غیر مشابه را بهم و دو سر دیگر آن را به محل خوانش و گزارش دما متصل می کنند. با افزایش دما در محل اتصال دو سیم به دلیل وجود اختلاف پتانسیل، جریان الکتریسیته بسیار ناچیزی تولید شده و در سیم ها جریان می یابد. اگر دما افزایش یابد میزان تبادل الکترون ها و جریان الکتریکی نیز افزایش یافته و از طریق همین قانون با بررسی مقدار جریان تولید شده، میزان دما را اندازه گیری می کنند. محدوده دمایی که ترموکوپل ها قادر به اندازه گیری آن هستند 180- تا 1800 درجه سانتی گراد است و در مدل های مختلفی بر حسب دمای اندازه گیری و جنس آلیاژ به کار برده شده وجود دارد.

 

برند های موجود:

  • Jumo