تجهیزات اندازه گیری دما

ترمومتر انبساطی

img
  • بازدید : 571 بار

  • مجموعه: ابزار دقیق

  • زیرمجموعه: تجهیزات اندازه گیری دما

ترمومتر جیوه ایی و الکلی

این دماسنج ها شامل یک شیشه مدرج و شفاف هستند که درون آنها را از جیوه یا الکل پر می کنند. افزایش دما باعث افزایش حجم و انبساط سیال درون دماسنج شده و بر اساس افزایش حجم سیال میزان دما را اندازه گیری می کنند. عمده کاربرد این دماسنج ها در پزشکی است.

 برند های موجود : 

  • Pakkens
  • jako