تجهیزات اندازه گیری جریان

فلومتر ونتوری

img
  • بازدید : 650 بار

  • مجموعه: ابزار دقیق

  • زیرمجموعه: تجهیزات اندازه گیری جریان

  • قیمت : -

فلومتر ونتوری  Venturi flow meter

از جمله فلومترهای حجمی هستند و برای انواع سیالات ( گاز و بخار و مایع ) کاربرد دارند. عملکرد این جریان سنج ها به این صورت است که با کاهش سطح مقطع در مسیر سیال ( مدل لوله ونتوری) اختلاف فشاری ایجاد می کنند که با محاسبه ی این اختلاف فشار به میزان جریال عبوری می توان دست یافت. لوله ونتوری دارای دو بخش همگرا و واگرا ست و در قسمتی از خط لوله در مسیر اصلی نصب می شود. زمانی که سیال وارد قسمت همگرا شود سرعت آن افزایش یافته و دچار کاهش فشار می گردد. بعد در قسمت واگرا سرعت به مقدار قبل باز می گردد ول فشار دچار کمی افت هد می شود. در فلومتر ونتوری تفاوت فشار اولیه و فشار گلوگاه لوله (جایی که سطح مقطع از همه جا کوچک تر است) اندازه گیری می شود میزان کاهش فشار در گلوگاه با میزان دبی عبوری مرتبط است.

 

 

از مزایای این فلومتر ها می توان موارد زیر را نام برد :

- سیال در این فلومتر ها دچار آشفتگی نمی گردد به همین دلیل این فلومتر ها برای سیالات دوغابی انتخاب مناسبی است.

- با توجه به نوع ساختار این فلومتر ها برای سیالات با سرعت بالا کاربرد دارند.

- این فلومتر ها دارای دقت بالایست و برای انواع فشار و دما کاربرد دارد