تجهیزات اندازه گیری جریان

فلومتر مغناطیسی

img
  • بازدید : 642 بار

  • مجموعه: ابزار دقیق

  • زیرمجموعه: تجهیزات اندازه گیری جریان

  • قیمت : -

فلومتر مغناطیسی Electromagnetic

اجزای تشکیل دهدنده این فلومتر ها سیم پیچ، قسمت های الکتریکی، الکترود ها و بدنه فلومتر می باشد. اساس کار این فلومتر ها به این صورت است که فلومتر درون خط جریان قرار می گیرد و درون خطوط لوله کشی توسط فلومتر یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود. عبور جریان رسانا از درون لوله و سیم پیچ و میدان مغناطیسی ایجاد شده باعث تولید جریان القایی شده و این جریان توسط الکترود ها به ولتاژ ضعیفی تبدیل می گردد. و این ولتاژ توسط صفحه نمایشگر گزارش می شود. ولتاژ ایجاد شده با سرعت عبور سیال از درون میدان مغناطیسی متناسب است و همین عامل در به دست آوردن دبی حجمی استفاده می گردد. از عوامل مهمی که در اتنخاب این فلومتر باید دقت شود رسانا بودن سیال است. همچنین این فلومتر ها نسبت به فلومتر هایی که در پست های ذکر شد، خاصیت گرانروی سیال بر بروی نتیجه نهایی تاثیر چندانی نداشته و این از جمله ویژگی مثبت این فلومتر ها می باشد. از کاربرد های این فلومتر ها می توان استفاده در صنایع شیمیایی مانند اسید ها و باز ها، صنایغ غذایی مانند آب های مدنی، صنایع داریی، صنایع دریایی و شبکه های آب رسانی و ... را نام برد.

 

برند های قابل ارائه توسط شرکت رایکاصنعت:

  • Rosemount
  • E+H