تجهیزات اندازه گیری جریان

فلومتر توربینی

img
  • بازدید : 686 بار

  • مجموعه: ابزار دقیق

  • زیرمجموعه: تجهیزات اندازه گیری جریان

  • قیمت : -

فلومتر توربینی turbine

این دبی سنج ها دارای یک توربین با پره های مشخص هستند که جریان و سیال از آن عبور می کند و باعث چرخش پره ها می شود. در کنار یا بالای این پره ها سنسور هایی برای اندازه گیری فرکانس دوران پره تعبیه شده و سرعت چرخش پره ها را بر حسب عددی از فلو یا دبی بیان می کند. سرعت چرخش پره ها مستقیما با جریان حجمی و میزان سرعت عبور سیال از پره ها و سنسور متناسب است. این سنسور می تواند یک تاکومتر باشد که یک دستگاه الکترومکانیکی ست که با چرخش و عبور پره از سنسور ها، پالس های برقی تولید می کند و سرعت چرخش توربین را محاسبه می کند. همچنین چرخش پره ها را می توان به عنوان یک پالش مغناطیسی برداشت کرد که توسط سنسور مغناطیسی قابل تشخیص و نمایش هستند. فلومتر های توربینی دارای دو نوع زیر می باشند:

-Inline در مسیر خط لوله به صورت فلنچی یا دنده ایی نصب می شود.

 

 

-Insertion از طریق دریچه ایی که بالای مسیر لوله کشی ایجاد شده وارد جریان می شود.

 

دبی سنج های توربینی کارایی و نگه داری ساده ایی دارند و برای انواع سیالات( گاز ، مایع) پرکاربرد و مناسبند و در انواع فرایند های شیمیایی با ویسکوزیته کم قابل استفاده می باشند.

برند های موجود:

  • E+H
  • Rosemount